Kaubakindlustus

Kõik kaubad on kindlustatud ekspedeerija vastutuskindlustuse alusel, mis on kooskõlas Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsiooni (ELEA) üldtingimuste ja CMR konventsiooniga.

Ekspedeerija vastutus on otseselt seotud veetava kauba brutokaaluga. ELEA üldtingimuste kohaselt on ekspedeerija vastutav maksimaalselt 8,33 SDR (http://www.imf.org/external/np/fin/data/rms_five.aspx) suuruses summas iga kahjustatud või kadunud kauba brutokilogrammi kohta. Kallimate kaupade vedude puhul soovitame sõlmida eraldi veosekindlustuslepingu, mis kataks vedamise riskid kogu kauba väärtuse ulatuses.

Näide 1

Klient saadab Inglismaale seadme, mille kaal on 100 kg, väärtus 300 eurot. Kaup saab transpordi käigus vigastada ning muutub kasutuskõlbmatuks.

Arvutus: 100kg x 8,33SDR x 1,17=975 EUR

Kuna CMR kindlustus katab seadme maksumuse siis pole põhjust eraldi veosekindlustust tellida ...

Näide 2

Klient saadab Hispaaniasse 40 sülearvutit. Ühe arvuti väärtus on 600 eurot, kokku on saadetise väärtuseks seega 24000 eurot. Arvutite kaal on kokku 103 kg. Arvutid saavad transpordi käigus kahjustada ning muutuvad kasutuskõlbmatuks.

Arvutus: 103 kg x 8,33 SDR x 1,17 =1004 EUR

See on väiksem kui arvutite kogu väärtus. Sellise näite puhul on kliendil igal juhul soovitatav tellida kaubale lisa veosekindlustus ...

Personaalse kindlustuspakkumise saamiseks palun võtke meiega ühendust!