Vakuutukset

Kaikki tavarat ovat vakuutettu huolitsijan vastuuvakuutuksen perusteella, joka on Viron logistiikka- ja huolintaliiton (ELEA) yleisehtojen ja CMR-yleissopimuksen mukainen.

Huolitsijan vastuu liittyy suoraan kuljetettavan tavaran bruttopainoon. ELEA:n yleisehtojen mukaan on huolitsijan vastuu eniten 8,33 SDR (http://www.imf.org/external/np/fin/data/rms_five.aspx) jokaisesta vahingoitetusta tai tuhoutuneesta tavaran bruttokilogrammasta. Arvokkaampien tavaroiden kuljetuksesta olisi hyvä tehdä erilainen rahtivakuutussopimus, joka kattaisi kuljetuksen riskin kokonaisesta tavarasta.

Esimerkki 1

Asiakas lähettää Englantiin laitteen, jonka paino on 100 kg, arvo 300 euroa. Tavara vahingoittuu kuljetuksen aikana ja tulee käyttökelvottomaksi.
Laskenta: 100kg x 8,33SDR x 1,17=975 EUR
Koska CMR-vakuutus kattaa laitteen hinnan, ei tarvitse ottaa erilaista rahtivakuutusta.

Esimerkki 2

Asiakas lähettää Espanjaan 40 miktotietokonetta. Yhden tietokoneen arvo on 600 euroa, lähetyksen arvo on yhteensä 24000 euroa. Tietokoneiden paino on yhteensä 103 kg. Tietokoneet vahingoittuvat kuljetuksen aikana ja tulevat käyttökelvottomiksi.
Laskenta: 103 kg x 8,33 SDR x 1,17 =1004 EUR

Tämä on pienempi kuin tietokoneiden kokonaisarvo. Mainitun esimerkin perusteella on asiakkaan joka tapauksessa otettava täydentävä rahtivakuutus...

Ota yhteyttä!