FERROLINE GRUPPEN

Ferroline Grupp OÜ är ett logistik- och speditionsföretag baserat på estniskt kapital som grundades år 2000. Vår huvudverksamhet utgörs av organisering av inhemska och internationella godstransporter och tillhandahållande av lagertjänster.

Företagets kvalitetsledningssystem är certifierat och uppfyller kraven enligt ISO 9001:2008. Företaget är medlem Estlands handels- och industrikammare.

Målet för Ferroline Grupp OÜ är att tillhandahålla pålitliga logistiktjänster med hög kvalitet som även inkluderar individuell och professionell kundservice.

Med önskan om trevligt samarbete,
Ferroline Grupp OÜ