TRANSPORT- OCH LOGISTIKTJÄNSTER

Vår huvudverksamhet utgörs av organisering av internationell vägtransport, spedition och tillhandahållande av lagertjänster.

Vi erbjuder internationella och inhemska (i Estland) transporter av fullast och dellast.

Tack vare vårt duktiga team och ett pålitligt och omfattande nätverk av partners kan vi trygga professionella tjänster för våra kunder.

Reguljärtransporter från Europa:

  • dörr till dörr-transport
  • transport av farligt gods
  • tullformaliteter
  • tullagring och vanlig lagring
  • försäkring av gods