Tarneklauslid

Incoterms tarnetingimustele pandi alus 1936. aastal Pariisis Rahvusvahelises Kaubanduskojas (International Chamber of Commerce - ICC). Icoterms 2010 kehtib alates 1. Jaanuarist 2011. Transpordis kasutatavate tarnetingimuste abil sätestatakse müüja ja ostja vahelised tarnekohustused ning kulude- ja riskide jaotus transpordi käigus.

Kõigi transpordiliikide puhul kehtivad:


EXW –Ex Works
Müüja on kauba tarninud, kui ta on andnud kauba ostja käsutusse oma territooriumil või mõnes teises nimetatud kohas (s.o tehases, vabrikus,laos jne). Müüja ei pea kaupa ükskõik millisele koguvale veokile peale laadima ega ekspordiks tolliklaarima, kui selline tolliklaarimine on asjakohane.

FCA –Free Carrier
Müüja on oma tarnekohustuse täitnud, kui ta on andnud kauba üle ostja poolt määratud vedajale eelnevalt nimetatud kohas või punktis. Sellest hetkest lähevad müüjalt ostjale üle kõik kaubaga seonduvad kulud ning kauba kadumise või kahjustamise risk.

CPT –Carriage Paid To
Müüja tasub kauba veoraha nimetatud sihtkohani. Kauba kadumise ja kahjustamise risk, samuti kõik muud kaubaga seonduvad kulud (mis ei ole kaetud veolepinguga) lähevad müüjalt ostjale, kui kaup on antud vedaja käsutusse. “Vedaja” tähendab iga isikut, kes veolepingu alusel sooritab või korraldab kauba veo raudteel, maanteel, merel, õhus, siseveel või nende veoviiside kombinatsioonina. Müüja oma tarnekohustuse täitnud siis, kui ta annab kauba üle vedajale valitud tarneklausliga määratletud viisil, mitte siis, kui kaup jõuab sihtkohta.

CIP –Carriage and Insurance Paid
Müüja tasub kauba veoraha nimetatud sihtkohani ja kindlustab kauba veo ajaks ostja kasuks. Kauba kadumise ja kahjustamise risk, samuti kõik muud kaubaga seonduvad kulud (mis ei ole kaetud veolepinguga) lähevad müüjalt ostjale, kui kaup on antud vedaja käsutusse. “Vedaja” tähendab iga isikut, kes veolepingu alusel sooritab või korraldab kauba veo raudteel, maanteel, merel, õhus, siseveel või nende veoviiside kombinatsioonina. Müüja oma tarnekohustuse täitnud siis, kui ta annab kauba üle vedajale valitud tarneklausliga määratletud viisil, mitte siis, kui kaup jõuab sihtkohta.

DAT –Delivered at Terminal
Müüja on kauba tarninud, kui saabuvalt veovahendilt mahalaaditud kaup on antud ostja käsutusse nimetatud terminalis nimetatud sihtsadamas või sihtkohas. “Terminal” tähendab ükskõik millist kaetud või katmata kohta, nagu kai, ladu, konteineriaed või auto-, raudtee- või õhuveo terminal. Müüja kannab kogu riski kauba kohaletoomisel ja mahalaadimisel nimetatud sadama või sihtkoha terminalis. Ka selle klausli puhul rõhutatakse täpse punkti määramise vajadust nimetatud sihtkoha piires, sest selle punktini kannab müüja kõiki kulusid ja riski. DAT on uus tarneklausel, mis asendab klassifikaatori eelmise versiooni (2000) tarneklauslit DEQ-i – tarnitud kailt.

DAP –Delivered at Place
Müüja on kauba tarninud, kui saabuval veovahendil mahalaadimiseks valmis kaup on antud ostja käsutusse nimetatud sihtkohas. Müüja kannab kogu riski, mis kaasneb kauba kohaletoomisega nimetatud kohta. DAP on uus tarneklausel, mis on loodud klassifikaatori eelmise versiooni (2000) kolme tarneklausli (DAF, DES ja DDU) asemel.

DDP- Delivered Duty Paid
Müüja on kauba tarninud, kui impordi-tolliklaaritud ja saabuval veovahendil mahalaadimiseks valmis kaup on antud ostja käsutusse nimetatud sihtkohas. Müüja kannab kogu riski ja kulud, mis kaasnevad kauba kohaletoomisel nimetatud kohta. Tal on lisaks kauba tolliklaarimisele ekspordil teha ka impordi-tolliklaarimine, maksta kõik ekspordi- ja impordimaksud ning korraldada kõik tolliformaalsused.


Ainult mere- ja sisemaa veekogude transpordil kehtivad:


FAS –Free Alongside Ship
Müüja on kauba tarninud, kui kaup on paigutatud nimetatud lastimissadamas ostja poolt määratud laeva kõrvale (nt kaile, pargasele). Kauba kadumise ja kahjustamise risk läheb üle, kui kaup on laeva kõrval, ja alates sellest hetkest kannab ostja ka kõik kulud.

FOB –Free On Board
Müüja on kauba tarninud, kui kaup on nimetatud lastimissadamas ostja poolt määratud laeva pardal või kui ta müüb edasi nii juba varem tarnitud kauba. Kauba kadumise ja kahjustamise risk läheb üle, kui kaup on laeva pardal ja alates sellest hetkest kannab ostja ka kõiki kulusid.

CFR –Cost and Freight
Müüja on kauba tarninud, kui kaup on laeva pardal, või kui ta müüb edasi nii juba varem tarnitud kauba. Kauba kadumise ja kahjustamise risk läheb ostjale üle, kui kaup on laeva pardal. Müüja peab sõlmima veolepingu kauba veoks nimetatud sihtsadamasse ning tasuma selleks vajaliku prahiraha ja kulud. Müüja oma tarnekohustuse täitnud siis, kui ta annab kauba üle vedajale valitud tarneklausliga määratletud viisil, mitte siis, kui kaup jõuab sihtkohta.

CIF –Cost, Insurance and Freight
Müüja on kauba tarninud, kui kaup on laeva pardal, või kui ta müüb edasi nii juba varem tarnitud kauba. Kauba kadumise ja kahjustamise risk läheb ostjale üle, kui kaup on laeva pardal. Müüja peab sõlmima veolepingu kauba veoks nimetatud sihtsadamasse ja tasuma selleks vajaliku prahiraha ja kulud. Müüja oma tarnekohustuse täitnud siis, kui ta annab kauba üle vedajale valitud tarneklausliga määratletud viisil, mitte siis, kui kaup jõuab sihtkohta. Müüja sõlmib ka kindlustuslepingu katmaks veo ajal ostjal lasuvat kauba kadumise või kahjustamise riski.