Internationella vägtransporter

Vi utför internationell biltransport i Öst- och Mellaneuropa, Norden och Baltikum. Vid organisering av transporter använder vi såväl egna fordon som fordon av våra partners.

Vi transporterar såväl fullast som dellast. För godstransport använder vi främst 13,6 m långa eurosläp som rymmer upp till 34 EUR-pallar med totalvikt på 24 ton.

Vi har ansvarsförsäkring som både speditör och fraktare. Alla transporter sker i enlighet med villkoren enligt CMR-konventionen och gällande estnisk lagstiftning.