Containertransporter

FCL (hela containers) och LCL (samlastningscontainers) sjötransporter görs i samarbete med de största rederierna.

Beroende av kundens önskemål och behov, erbjuder vi flexibla, effektiva och konkurrenskraftiga lösningar.

Vi använder olika typer av fartygscontainrar vid sjötransporter: standardcontainrar på 20 fot (20`DC), standardcontainrar på 40 fot (40`DC/HC) samt 40 HCPW/45 HCPW containrar. På begäran erbjuder vi även transport av varor med kyl/open-top/flat rack containrar.

Våra huvudriktningar, både för import och export är sjötransporter av varor från Europa, Asien, Amerika, Australien och Afrika till EU genom hamnar i Baltikum och Skandinavien.

Vi erbjuder:

  • Transporter från hamn till hamn/dörr till dörr
  • Tulltjänster och upprättande av handlingar
  • Försäkring av varor
  • Personligt bemötande av varje kund

Kontakta oss!